Planleggingsdager 2022/23:

barnehagen er stengt:

Mandag   15.08.22

Mandag    07.11.22

Mandag    02.01.23

Tirsdag     11.04.23

Fredag      19.05.23